Sơn Epoxy

Sơn epoxy: Sơn epoxy là gì, ứng dụng của sơn epoxy như thế nào? Có mấy loại sơn epoxy và giá cả từng loại sơn epoxy
Sơn epoxy là loại sơn 2 thành phần, gồm phần sơn và phần đóng rắn(chất đóng rắn là điểm khác biệt giữa sơn nước và sơn epoxy), khi thi công bắt buộc phải trộn đều 2 thành phần lại với nhau theo tỷ lệ đã được nhà sản xuất quy định.
Ưu điểm sơn epoxy: Do có thành phần đóng rắn nên khả năng chịu được tải trọng, mài mòn và va đạp tốt hơn rất nhiều so với sơn 1 thành phần như sơn nước, sơn dầu...

 

Xem thêm / Thu gọn
Sơn lót epoxy KCC
Thi công dặm vá sơn nước lại các công trình cũ
Sơn phủ epoxy Kova
Thi công dặm vá sơn nước lại các công trình cũ
Thi công dặm vá sơn nước lại các công trình cũ
Thi công dặm vá sơn nước lại các công trình cũ
Giảm 30% dịch vụ thi công Sơn trong tháng 07/2017
Dịch vụ thi công sơn chóng nóng cho ngôi nhà bạn

Sơn Epoxy KCC

Thứ sáu, 28/07/2017 15:46
Sự biến đổi khí hậu gây ra tình trạng nắng nóng cho ngôi nhà của chúng ta nhất là trong mùa hè. Bên cạnh đó, các ngôi nhà và công trình xây dựng của chúng ta đa số vẫn sử dụng các loại vật liệu hấp thụ nhiệt cao như: mái tole, ...
Thứ sáu, 28/07/2017 15:47
Sự biến đổi khí hậu gây ra tình trạng nắng nóng cho ngôi nhà của chúng ta nhất là trong mùa hè. Bên cạnh đó, các ngôi nhà và công trình xây dựng của chúng ta đa số vẫn sử dụng các loại vật liệu hấp thụ nhiệt cao như: mái tole, ...

Sơn Epoxy Rainbow

Thứ sáu, 28/07/2017 11:30
Sự biến đổi khí hậu gây ra tình trạng nắng nóng cho ngôi nhà của chúng ta nhất là trong mùa hè. Bên cạnh đó, các ngôi nhà và công trình xây dựng của chúng ta đa số vẫn sử dụng các loại vật liệu hấp thụ nhiệt cao như: mái tole, ...

Sơn epoxy Kova

Thứ sáu, 28/07/2017 11:30
Sự biến đổi khí hậu gây ra tình trạng nắng nóng cho ngôi nhà của chúng ta nhất là trong mùa hè. Bên cạnh đó, các ngôi nhà và công trình xây dựng của chúng ta đa số vẫn sử dụng các loại vật liệu hấp thụ nhiệt cao như: mái tole, ...
Thứ sáu, 28/07/2017 11:31
Sự biến đổi khí hậu gây ra tình trạng nắng nóng cho ngôi nhà của chúng ta nhất là trong mùa hè. Bên cạnh đó, các ngôi nhà và công trình xây dựng của chúng ta đa số vẫn sử dụng các loại vật liệu hấp thụ nhiệt cao như: mái tole, ...

Sơn epoxy Sika

Thứ sáu, 28/07/2017 11:29
Sự biến đổi khí hậu gây ra tình trạng nắng nóng cho ngôi nhà của chúng ta nhất là trong mùa hè. Bên cạnh đó, các ngôi nhà và công trình xây dựng của chúng ta đa số vẫn sử dụng các loại vật liệu hấp thụ nhiệt cao như: mái tole, ...

Sơn epoxy Aica

Thứ sáu, 28/07/2017 11:26
Sự biến đổi khí hậu gây ra tình trạng nắng nóng cho ngôi nhà của chúng ta nhất là trong mùa hè. Bên cạnh đó, các ngôi nhà và công trình xây dựng của chúng ta đa số vẫn sử dụng các loại vật liệu hấp thụ nhiệt cao như: mái tole, ...
Thứ sáu, 28/07/2017 11:29
Sự biến đổi khí hậu gây ra tình trạng nắng nóng cho ngôi nhà của chúng ta nhất là trong mùa hè. Bên cạnh đó, các ngôi nhà và công trình xây dựng của chúng ta đa số vẫn sử dụng các loại vật liệu hấp thụ nhiệt cao như: mái tole, ...